Uddannelsen

Uddannelsen

Alle brandmænd i Danmark skal gennemgå den samme uddannelse. Uanset om man er hel- eller deltidsansat eller frivillig. Uddannelsen er tilrettelagt således, at man frit kan vælge mellem weekendkurser og kurser, der foregår i normal arbejdstid. Det er således op til den enkelte, hvordan det bedst passer med sit hovederhverv at deltage i uddannelsen. Du får løn under brandmandsuddannelsen.

 

Førstehjælpsuddannelse Hvis du ikke allerede har gennemført og bestået et 12-timers grundkursus i førstehjælp inden ansættelsen, skal det gennemføres, før du kan gå i gang med den egentlige brandmands-uddannelse. Kurset afholdes enten hverdagsaftner eller i en weekend i et sted i Nordjylland.

 

Grunduddannelse Grunduddannelsen omfatter de helt elementære ting i brandmandsjobbet,

og sætter dig i stand til at fungere som hjælper på et slukningstog. Først når du har gennemført

grunduddannelsen tæller du med i bemandingen. Du kan således godt deltage i en udrykning, før du har bestået grunduddannelsen, men du tæller ikke med i forhold til kravet om 4 mand på udrykningen. Grunduddannelsen gennemføres derfor hurtigst muligt efter ansættelsen. Kurset varer 37 timer og gennemføres normalt på brandskolen i Randers eller som aften- og weekendkursus i Frederikshavn.

 

Funktionsuddannelse Funktionsuddannelsen er den endelige uddannelse til brandmand. Uddannelsen varer 148 timer og gennemføres normalt på brandskolen i Randers eller Frederikshavn. Man kan tidligst påbegynde funktionsuddannelsen efter ét års ansættelse.. Det er muligt at gennemføre funktionsuddannelsen som 2 x 74 timer.

 

Håndtering af tilskadekomne Udover den grundlæggende førstehjælpsuddannelse får du også et 20 timers udvidet førstehjælpskursus, specielt målrettet mod de situationer, du kan støde på som brandmand. Her lærer du at håndtere tilskadekomne efter de samme grundlæggende principper, der bruges i ambulancetjenesten.

 

Vedligeholdelse af uddannelse Der foregår en løbende vedligeholdelse af din uddannelse, idet der hvert år skal afholdes 24 timers uddannelse lokalt. De fleste øvelser foregår på brandstationen i Østervrå, hvor vi normalt holder øvelse den første mandag i måneden undtagen fra juli til september. Herudover er der fællesøvelser sammen med de øvrige brandvæsner i kommunen én gang om året.

Copyright © Ostervraabrand.dk