2003

2003

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

05-01-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

2

19-01-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

3

20-01-2003

Gårdbrand

Stuehus overtændt - Nabo bange for at der er personer i huset.

Hurtigt 5 strålerør på for at dæmpe ilden og afkøle udhuse - Naboen blev sat igang med at finde ud af om/hvor familien evt. kunne være bortset fra huset - 4 røgdykker indsat - efter ca. 1 time kom melding fra politi at der ingen personer var i huset, alle var ude - efterslukning påbegyndt - Tankvogne blev til efterslukning af ildlommer

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

4

26-01-2003

Gårdbrand

Ved ankomsten er der ild i en lade med ca. 150 halmballer. Ejer havde selv antændt det da laden skulle fjernes. ISL og Politi aftaler at man lader bygningen brænde ud.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

5

27-01-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

6

03-02-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

7

03-02-2003

Bygningsbrand, Fyrrum

Der var kraftig ild i garagen/fyrrum, muligvis opstået ved en eksplosion. Indsat 3 C-rør for at slukke ilden.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

8

15-02-2003

Bygningsbrand, Villa

Ild i køkken, 2 personer havde reddet sig selv ud på taget.

Indsat et røgdykkerhold med HT for slukning af ilden

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

9

19-02-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

10

17-03-2003

Markbrand

Et bål var kommet ud af kontrol, hvilket resulterede i at ½ hektar mark udbrændte. Vi efterslukkede med 2 HT-rør

 

11

19-03-2003

Forurening

Bil kørt med tankpistol i påfyldningsstudsen. Området afspærret. Vi sugede det benzin op vi kunne, og klargjorde skumudlægning. Herefter afventede vi montør

 

12

16-04-2003

Gårdbrand

Ild i halm i hesteboks. Ilden slukket med 1 HT-rør

 

13

20-04-2003

Markbrand

Ild i ca. 3700m2 mark, som spreder sig imod en større skov. Det lykkedes os at få lifttenderen ned til skovkanten, herfra kunne vi stoppe ilden med 2 HT-rør. Alle andre brandfolk indsat med branddaskere.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

14

01-05-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

15

17-06-2003

Bygningsbrand, Villa

Ved ankomsten ses en mindre røguvikling fra tagryg. 2m2 tegl fjernet for kontrol og efterslukning. Ilden var formentlig opstået ved en lød fra grillen

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

16

23-06-2003

Ass. Sindal

Vi blev på grund af meldingen om gårdbrand med dyr, tilkaldt til assistance i Sindal. Vi ankommer kort efter Sindals ankomst og kan konstatere at, ejeren har fået slæbt det brændende halm ud af laden. Hvorfor vi kan retunere

A-sprøjte - Tankvogn - Tender(Sindal)

17

07-07-2003

Bilbrand

Ilden slukket med 1 HT-rør

 

18

08-07-2003

Gårdbrand

Ild i fyrrum. Indsat to røgdykkerhold med C-rør for at slukke ilden.

A-sprøjte - Tankvogn(Brønderslev)

19

06-08-2003

Brandmelder

Ved ankomsten ses en kraftig røgudvikling fra silo med raps. Indsat et røgdykkerhold med et HT-rør for at finde ud af hvad der var ild i. Det viste sig at der var ild i selve siloen med raps. Derefter indsat 2 RD-hold i bygningen med 2 C-rør for køling af siloen. Yderligere 2 RD-hold på taget for at fylde siloen med skum.

1 RD-hold indsat fra lifttender for at skære hul i siden af siloen, så den kun tømmes denne vej. Stigevogn fra Frederikshavn tilkaldt for assistance til dette arbejde. Indholdet af den raps som var i siloen var ca. 25% rapsolie, og det var derfor meget svært at få bugt med ilden.

Der blev brugt omkring 50 dunke a´ 25 L skumvæske. alt imens siloen blev tømt lidt efter lidt.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

Tankvogn(Sindal) - Tankvogn(BRC Sæby) - Stigebil(Frederikshavn)

20

07-08-2003

Bilbrand

Da vi var travlt optaget af branden hos DLG. Blev tankvognen fra Østervrå sendt til adressen. Ilden blev hurtigt slukket og tankvognen kunne returnere til DLG

 

21

07-08-2003

Ild i Silo

På grund af en stærk blæst var nogle gløder i taget omkring siloen blusset op. Ilden slukket med 2 C-rør. Lifttender indsat for at fjerne inddækning omkring taget.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

22

07-08-2003

Markbrand

Brand i omkring 3000 m2 mark. Ilden blev slukket med 3 C-rør samt vandkanon fra begge tankvogne

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

23

09-08-2003

Landbrugsredskab

Ejeren havde selv fået slukket ilden i mejetærsker

 

24

11-08-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

25

14-08-2003

Ild i Silo

Den sidste smule raps der var i siloen, var nu begyndt at gå i forrådnelse og derved kunne det selvantænde. Siloen blev herefter åbnet op flere steder i bunden, for at få det sidste skyllet med ud.

 

26

20-08-2003

Markbrand

Ilden slukket med 2 C-rør samt vandkanon fra tankvogn

 

27

22-09-2003

Gårdbrand

Det viste sig at være et større bål på en mark. Ejer fik besked på at få ilden slukket.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

28

24-09-2003

Forurening

Efter at en motorcykel var væltet, var der løbet en smule olie ud på vejen. Vi udstrøede en pose absodan.

 

29

25-09-2003

Ild i lejlighed

Ved ankomsten lugter der kraftigt af røg i gangen. Indsat et røgdykkerhold gennem terrassedør, hvor en mand bliver reddet ud. Ilden var opstået i en gryde på komfuret. Lejligheden blev udluftet. Ejer blev sendt på sygehuset til kontrol for røgforgiftning

A-sprøjte(Sæby)

Ambulance

30

28-09-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

31

28-09-2003

Ass. Sæby

Sæby var til brand i en stor halmlade. Vi blev tilkaldt som ekstra vandforsyning. Halmen blev kørt ud af stalden og efterslukket.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

32

01-10-2003

Bilbrand

Annulleret inden afgang

 

33

04-10-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

34

11-10-2003

Bygnigsbrand, Villa

Ved ankomsten ses store flammer ud fra kældervinduer. Indsat et røgdykkerhold i kælderen med et C-rør. 2. røgdykkerhold indsat i stueetagen for kontrol og udluftning. Ilden var lige brændt igennem gulvet.

 

35

29-10-2003

Ass. Sæby

Ved en brand på et Hotel i Sæby, var der en stor røgudvikling til hele hotellet. Derfor blev vi tilkaldt for at hjælpe med eftersøgning og udluftning af hele hotellet. Efterfølgende var der et større efterslukningsarbejde i opbevaringsrum i kælderen, hvor ilden var opstået.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

36

24-11-2003

Gårdbrand

Ved ankomsten er en stor halmlade overtændt. Ejer er igang med at redde dyr ud af stalden som er bygget sammen med laden. Indsat 2 mand med C-rør i laden for at redde maskiner. 2 mand indsat til dyreredning. Ved Brønderslevs ankomst bliver der udlagt yderligere 3 c-rør for at få kontrol med ilden.

Alt halmen blev herefter kørt ud på marken og efter slukket.

A-sprøjte - 2 Tankvogne - Tender(Br.slev)

Tankvogn(Hjørring)

37

08-12-2003

Bygningsbrand, Garage

Ved ankomsten er der ild i en garage, indsat 1 RD-hold med et C-rør for at slukke ilden.

HSE - A-sprøjte(Hjørring)

38

15-12-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

39

21-12-2003

Brandmelder

Ingen brand

 

40

26-12-2003

Bilbrand

Bilbrand tæt ved bebyggelse. Ilden slukket med 1 HT-rør. Motorrum på bilen udbrændte.

HSE - A-sprøjte(Hjørring)

41

31-12-2003

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk