2004

2004

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

02-01-2004

Skorstensbrand

Fejludkald

 

2

16-01-2004

Ass. Sindal

Vi blev kaldt som ekstra vandforsyning til husbrand i Lendum, huset var overtændt ved ankomsten, vi leverede vand til Sindals A-sprøjte.

A-sprøjte - Tankvogn - Indsatsleder(Sindal) -

3 Ambulancer

 

3

25-01-2004

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

4

30-01-2004

Ass. Brønderslev

Ved en større brand hos en bilforhandler i Brønderslev blev vi tilkaldt som ekstra vandforsyning

2 A-sprøjter - 2 tankvogne - Indsatsleder(Brønderslev)

5

07-03-2004

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

6

01-04-2004

Skovbrand

Ved ankomsten ses store flammer fra skoven, da vi kommer helt ind til adressen, kan vi konstatere at der er tale om et stort bål. Ilden slukket med 3 C-rør

Indsatsleder - HSE(Hjørring)

 

7

14-04-2004

Bygningsbrand

Mindre brand i hønsehus. Ilden slukket med 1 HT-rør

Indsatsleder - A-sprøjte(Sæby)

8

16-04-2004

Forurening, Gylle

En gyllevogn var væltet, og derved løb der en del gylle ud i en mindre sø. Slamsuger tilkaldt for rense søen.

 

9

20-04-2004

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

10

20-04-2004

Ass. Hjørring

Annulleret inden ankomst

 

11

22-04-2004

Bygningsbrand

Der var tale om en uvarslet øvelse på Østervrå Friskole. Indsat 1 røgdykkerhold for eftersøgning i bygningen.

 

12

10-05-2004

Naturbrand

Ved ankomsten er der ild i et større bål på en mark. Ilden blev på grund af tidspunktet slukket med 3 C-rør

 

13

27-05-2004

Bilbrand

Ved ankomsten er en forladt campingvogn på en rasteplads næsten udbrændt. Vi kunne efterslukke med et enkelt HT-rør

 

 

14

28-08-2004

Brandmelder

Ingen brand

 

15

03-09-2004

Markbrand

Ilden slukket med 2 C-rør samt vandkanon fra tankvognen. Olie opsamlet fra mejetærsker.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

16

03-09-2004

Ass. Sæby

Vi kørte direkte fra forrige brand videre til en gårdbrand i Sæby. Vi leverede en enkelt tankfuld vand til Sæbys A-sprøjte

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

17

06-09-2004

Landbrugsredskab

En halmvogn med ca. 20 minibig stod i flammer på hovedvej.

Ilden blev dæmpet med 3 C-rør, hvorefter den blev kørt ud på nærliggende mark, hvor den blev efterslukket med vandkanon fra tankvogn.

 

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

18

08-09-2004

Landbrugsredskab

Ild i omkring 900 m2 mark samt grøfter. Ilden på marken slukket med 1 C-rør samt 2 HT-rør. Grøften efterslukket med vandkanon fra tankvogn.

 

19

16-09-2004

Forurening, Gylle

En gyllebeholder var løbet over, og gyllen var løbet i nærliggende vandløb.

Vandløbet blev opdæmmet med halm. Tender tilkaldt for at pumpe gyllen ud på marken. Vi spulede underjordisk vandrør igennem med tankvognen.

Tender(Brønderslev)

20

18-09-2004

Bygningsbrand, Villa

Ved ankomsten ses en stor røgudvikling fra soveværelsesvindue. Der skulle ikke være nogen personer i bygningen. Indsat et røgdykkerhold med HT-rør for eftersøgning og slukning af ilden i soveværelset.

A-sprøjte - HSE(Hjørring)

21

08-10-2004

Brandmelder

Ingen brand

 

22

11-10-2004

Gårdbrand

Der var ild i taget over en gammel staldbygning, indsat et røgdykkerhold for at lave udluftning i taget. 2 røgdykkerhold indsat på loftet for at slukke ilden.

HSE - A-sprøjte - Tankvogn(Hjørring)

23

07-11-2004

Bilbrand

I forbindelse med reparation af bilen, var der gået ild i denne. Ejer havde fået bilen ud fra værksted/halmlade. Vi kunne efterslukke med et HT-rør

 

24

11-11-2004

Bygnignsbrand, udhus

Ved ankomsten er der ild i et fyrrum, der er sammenbygget med beboelsen. Tagetagen er allerede overtændt. Indsat et røgdykkerhold gennem bagdør til fyrrum, for at slukke ilden i fyrrumet og sikre beboelsen for antændelse. 2. Røgdykkerhold indsat på 1.salen af beboelsen for udluftning og kontrol.

Ilden blev slukket med 3 C-rør, hvorefter der var en del efterslukning af en stor brændestabel som var i fyrrumet.

 

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

25

14-11-2004

Brandmelder

Ingen brand

 

26

18-11-2004

Bygningsbrand, Villa

Ejer var ved at brænde affald af, tæt op af udhus. Ilden blev slukket på grund af tidspunktet.

 

27

11-12-2004

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk