2006

2006

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

11-01-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

2

12-02-2006

Ild i lejlighed

Ved ankomsten er der en ingen ild, men lidt røg fra en ovn. Lejligheden udluftet.

A-sprøjte(Sæby) - Ambulance(Hjørring)

3

19-02-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

4

28-02-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

5

04-03-2006

Bygningsbrand

Ved ankomsten ses en kraftig røgudvikling fra taget. Første røgdykkerhold indsat på loftet for at slukke ilden. Andet røgdykkerhold indsat på taget for udluftning.

A-sprøjte(Sæby)

6

20-03-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

7

03-04-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

8

18-04-2006

Bygningsbrand

Ved ankomsten er der stor røgudvikling fra spisestue. Indsat første røgdykkerhold for slukning og udluftning i stueetagen. Andet røgdykkerhold indsat på loftet for kontrol og udluftning.

A-sprøjte(Sæby)

9

19-04-2006

Forurening

Ved ankomsten kan det konstateres at der er spildt dieselolie over en stor strækning, På grund af regnvejret bliver meget af olien skyllet i et nærkiggende vandløb. Kloakker og og vandløb opdæmmet. Udlagt 3 flydespæringer i nærliggende å. Herefter udstrøet kattegrus på vejbanen. kommunen tilkaldt med sandspreder til noget af strækningen

 

10

24-04-2006

Bilbrand

Det viste sig blot at være oliefyret, der havde lavet en mindre røgudvikling.

Vi kunne returnere uden at være i indsats.

Herefter kontrollerede vi vores flydespærringer fra ugen før.

 

11

28-04-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

12

03-05-2006

Færdselsuheld

Ved ankomsten har en lastbil påkørt en personbil der skulle svinge til venstre. Personbilen blev skubbet ned af en 3-4 m. høj skrænt og var rullet rundt flere gange. Vidner til ulykke havde fået føreren ud af bilen, da der lugtede kraftigt af benzin. Vi ydede førstehjælp til chaufføren indtil ambulancen ankom. Herefter oprydning på skadestedet. Bilen tømt for benzin inden den blev fjernet

Redningsvogn - Ambulance - Lægebil

13

09-05-2006

Bilbrand

Ved ankomsten er bilen helt udbrændt. Efterslukket med et HT-rør

 

14

23-05-2006

Ass. Brønderslev

Der var brug for ekstra vand til en brand i et parcelhus i Brønderslev, derfor blev vi tilkaldt med vores tankvogn.

A-sprøjte -2 Tankvogne - Stigebil(Brønderslev)

15

23-05-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

16

16-07-2006

Gårdbrand

Ved ankomsten er alle bygninger overtændt.

Vi angreb med to C-rør fra den ene side, et røgdykkerhold på taget for at fjerne tagsten.

Hjørring angriber på samme måde fra modsatte side.

Værksted og udhus efterslukket med skum, halm på loftet og stald blev skovlet ud og herefter efterslukket.

HSE - A-sprøjte - Tankvogn(Hjørring)

17

27-07-2006

Markbrand

Der var brændt ca. 800 m2 mark. Vi efterslukkede med 2 HT-rør

 

18

27-07-2006

Gårdbrand

Ved ankomsten er der ild i tre store stakke med halmballer. Den ene stak står kun 1 m. fra stald med køer. Der bliver indsat 2 røgdykkere med hvert sit C-rør for at sikre stalden. Resten af halmen fik lov at brænde ud. Herefter stod den på efterslukning af alt halmen.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

19

11-08-2006

Ass. Sæby

Sæby var kaldt ud til en gårdbrand med en del halm. Da der var brug for meget vand blev vi tilkaldt. Vi leverede vand til Sæbys A-sprøjte.

Senere da man begyndte at køre halmen ud på marken, blev der udlagt et BC-angreb direkte fra tankvognen.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

20

26-08-2006

Ass. Sæby

I forbindelse med en stor brand i Vorsaa kro, blev vi tilkaldt som assistance.

Der blev fra Østervrå indsat fire røgdykkere til udvendig slukning med 3 c-rør og 1 HT-rør. Der blev udlagt vandforsyning fra en nærliggende å, via en bærbar pumpe fra Sæbys lifttender, samtidig kørte tre tankvogn i pendulfart mellem brandhane og brandstedet. Kroen var overtændt kort efter Sæby ankomst. Så det stod derfor i første omgang på udvendig slukning. Efterfølgende var der en længerevarende efterslukning.

 

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttankvogn(Dronninglund)

Ambulance - Redningsleder -

Tankvogn med kompressor (Støttepunktet Aalborg)

 

21

30-08-2006

Gårdbrand

Ved ankomst er der ild i et udhus/fyrrum. Huset var overtændt og der var ild i en brændestak som stod uden for bygningen under et halvtag. Indsat et røgdykkerhold i bygningen for at få ilden slukket.

Ilden blev slukket med to C-rør og 1 HT-rør.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

22

02-09-2006

Landbrugsredskab

Ved ankomst er der ild i en teleskoplæsser. Ilden blev slukket med 2 HT-rør

HSE - A-sprøjte - Tankvogn(Hjørring)

23

04-09-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

24

21-09-2006

Landbrugsredskab

Ilden slukket med en pulverslukker herefter blev skorstenen fejet og renset.

 

25

22-09-2006

Færdselsuheld

Politiet var på stedet. En bil havde påkørt en flok heste der var kommet ud på vejen. Vi rengjorde vejbanen.

 

26

24-10-2006

Forurening

En lastbil havde tabt en olietønde, hvorved ca. 200 L olie var strømmet ud i et vejkryds. Vi strøede ca. 30 sække kattegrus ud i krydset og 50 m til hver side.

Sæby blev tilkaldt med ekstra kattegrus.

 

A-sprøjte m/trin 1 trailer- Lifttender(Sæby)

27

18-11-2006

Gårdbrand

Ved ankomsten er et stuehus overtændt. Udlagt BC-udlægning med to C-rør til udvendig slukning. Da ilden er under kontrol indsættes to røgdykkerhold til eftersøgning for personer.

Hele huset blev efterslukket med 3 C-rør.

 

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

28

19-11-2006

Gårdbrand

Ved ankomsten er der ild i 2 affaldsdynger + 2 Skurvogne. som stod i haven til et forladt stuehus.

Indsat et røgdykkerhold til dæmpning af ild i skurvogne.

Eftersøgning i stuehus for evt. brand her. Der fandtes heldigvis ingen ting.

Ilden fik lov at brænde ud, hvorefter vi efterslukkede det hele.

 

29

30-11-2006

Bygningsbrand, Villa

Ved ankomsten er der ild i køkkenet i villaen. To røgdykkerhold indsat for eftersøgning og slukning. Man fandt tre hunde som desværre var døde af røgforgiftning. HSE fra Hjørring tilkaldt for eftersyn med termisk kamera.

HSE(Hjørring)

30

21-12-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Brønderslev)

31

24-12-2006

Ass. Sæby

Sæby var til brand i et stuehus, da der var langt til nærmeste vandforsyning, blev vi tilkaldt med tankvognen. Udlagt vandforsyning til Sæby A-sprøjte, samt slukning med vandkanonen fra vores tankvogn.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

32

29-12-2006

Skorstensbrand

Fejet og renset

Lifttender(Sæby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk