2007

2007

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

03-01-2007

Forurening

Efter et trafikuheld tidligere på dagen, var en ladvogn fra Falck ude at fjerne en bil fra grøften, der blev konstateret en mindre forurening i vandløb. Vandløbet opdæmmet.

Slamsuger tilkaldt for at fjerne det forurenede

 

2

14-02-2007

Forurening

En gylletank var blevet overfyldt, hvorved en del gylle løb over kanten og ud i en grøftekant. Grøften blev opdæmmet og gyllen pumpet ud på marken.

 

3

18-02-2007

Gårdbrand

Ved ankomsten var ilden brændt igennem taget over fyrrum og en del af en gammel staldbygning, som var bygget sammen med en anden stald med køer.

Første røgdykkerhold indsat i stalden for at afskære ilden her. Ved Hjørrings ankomst bliver der indsat et røgdykkerhold i fyrrummet for at slukke her, og et røgdykkerhold begyndte at fjerne taget for kontrol.

HSE - A-sprøjte - Tankvogn (Hjørring)

4

19-02-2007

Forurening

Endnu en gang var en gyllebeholder blevet for fyldt, så en del gylle løb over kanten, gyllen samlede sig i en lille dal, uden fare for vandløb. Så ejeren kunne selv suge gyllen op herfra.

 

5

02-03-2007

Brandmelder

Ingen brand

 

6

15-03-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

7

26-03-2007

Bygningsbrand, Udhus

Ved ankomsten er ilden brændt igennem taget, indsat et røgdykkerhold i fyrrum for slukning.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender (Sæby)

8

03-04-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

9

05-04-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

10

13-04-2007

Gårdbrand

Ved ankomsten er der ild i et maskinhus. Indsat et røgdykkerhold til køling af to olietønder, samt slukning af ild i elskab. Herefter efterslukning.

HSE - A-sprøjte - Tankvogn (Hjørring)

11

13-04-2007

Gårdbrand

Endnu en gårdbrand, ved ankomsten er 2 udhuse overtændte. Indsat flere røgdykkerhold for at slukke ilden. Halm på loftet skovlet ud og efterslukket med skum. Gavl tæt ved stuehuset blev væltet.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender (Sæby)

12

16-04-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

Lifttender(Sæby)

13

03-05-2007

Naturbrand

Ved ankomsten er der store flammer fra affaldsdynge. Ilden slukket med to HT-rør

 

14

07-06-2007

Bygningsbrand

Bygningen ligger kun 200 meter fra brandstationen så vi var hurtigt fremme og kunne konstatere røgudvikling fra kælderen.

Efter at have fået vækket beboerne i kælderen kunne vi konstatere at man havde glemt en gryde på komfuret.

A-sprøjte(Sæby

15

09-06-2007

Gårdbrand

Ved ankomsten er to længer overtændt. Indsat tre c-rør for at afskære ilden fra stuehuset samt en tredje længe. Ilden i den ene længe blev slukket, mens den anden længe var fyldt med halm, der fik lov at brænde ud under opsyn af to brandmænd og tankvognen. Da halmen var brændt ud, blev det hele slukket efter og der blev lagt et lag skum ud over.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender (Sæby)

16

11-06-2007

Gårdbrand

En bygning er overtændt. Ilden slukket med 3 c-rør. Hvorefter der var en del efterslukning af bygningen.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender (Sæby)

17

18-06-2007

Skovbrand

Ved ankomsten er der flere bål i skoven. Man havde fået tilladelse til afbrændingen, så vi kunne returnere.

 

18

31-07-2007

Landbrugsredskab

Ejer havde dæmpet ilden i motorrummet med 4-5 pulverslukkere.bVi efterslukkede med et HT-rør.

A-sprøjte - Tankvogn (Brønderslev)

19

06-08-2007

Gårdbrand

Ved ankomsten er tagkonstruktionen over fyrrum og hestestald overtændt. Der var ingen dyr i stalden, men bygningen var bygget i forlængelse af stuehuset. Et røgdykkerhold indsat gennem på loftet over stuehus for at standse ilden her. Dette lykkedes. Herefter indsat 3 C-rør til slukning og efterslukning af halm.

A-sprøjte - Tankvogn - Stigebil(Br.slev)

20

17-08-2007

Ild i elskab

Ved ankomsten er ilden gået ud. Tankvogn bliver på stedet og afventer ENV

 

21

27-08-2007

Forurening

Der var blevet tabt en palletank(1000 L) med rapsolie.

Tilkaldt ass. fra Sæby med ekstra opsamlingsmateriel.

Udstrøet absodan til opsamling og herefter sand.

Opsat skilte til advarsel

A-sprøjte med trin 1 trailer.(Sæby)

22

03-09-2007

Markbrand

Ejer havde selv indkredset ilden ved hjælp af en traktor med harve. Derfor kunne vi blot efterslukke med vandkanon fra tankvogn.

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

23

08-09-2007

Bygnigsbrand, Villa

Falsk Alarm

A-sprøjte (Sæby)

24

02-10-2007

Forurening

Efter et uheld med en grisetransport, blev vi tilkaldt for at rengøre vejbanen.

Vejbanen spulet og herefter udlagde vi absodan, da vejbanen var meget glat..

 

25

09-10-2007

Gårdbrand

Ved ankomsten er 1/3 af overetagen på stuehuset overtændt.

Beboerne var kommet ud.

Udvendig slukning på grund af risikoen for sammenstyrtning.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

26

27-10-2007

Gårdbrand

Der indsættes 1 røgdykkerhold med C-rør i lade for at sikre denne. Yderligere indsættes to C-rør for at dæmpe ilden i stuehuset. Ved Sæbys ankomst indsættes yderligere 1 C-angreb til at dæmpe ilden. Hele stuehuset blev herefter slukket.

A-sprøjte - Tankvogn - Lifttender(Sæby)

27

04-11-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

28

13-11-2007

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

29

26-11-2007

Bygningsbrand

Ild i loft omkring halogenspot. Loftet fjernet og ilden slukket med et HT-rør

A-sprøjte(Sæby)

30

29-12-2007

Brandmelder

Ingen brand

 

31

29-12-2007

Brandmelder

Ingen brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk