2009

2009

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

05-01-2009

Færdselsuheld, Ild i bil

Ved ankomsten er en personbil kørt ind i bagenden af en mindre lastbil der holdt parkeret . Begge biler er overtændt, samt ild i en nærliggende container, stor fare for stuehus.. Føreren af bilen var kommet ud. En mand til behandling af denne, indtil ambulancen ankomst.

Der blev udlagt en BC-udlægning til slukning af ild i lastbil, samt en bil der stod på ladet af denne. Ilden i bilen slukket med 1 HT-rør. Herefter blev det hele efterslukket. Der skete kun mindre udvendige skader på stuehuset. Tankvogn kaldt til assistance

Ambulance

2

02-02-2009

Brand

Fejludkald

 

3

22-03-2009

Forurening

Ved ankomst til stationen, bad indsatsleder os om at lave tre flydespærringer inden afgang.

Kort tid efter indløb en melding om skorstensbrand, som vi måtte tage os af først.

Efter dette kørte vi ud og udlagde tre flydespærringer, fordelt på en strækning omkring 800 meter.

 

4

22-03-2009

Skorstensbrand

Ilden slukket med pulver - fejet og renset

 

5

24-03-2009

Forurening

Kontrol af flydespærringer fra udkald nr 3

 

6

24-03-2009

Markbrand

Ved ankomsten er der ild i en græsmark. Ilden blev hurtigt slukket med 2 C-rør

A-sprøjte, Tankvogn(Hjørring)

7

16-04-2009

Forurening

Endelig oprydning efter udkald nr 3

 

8

07-05-2009

Bygningsbrand, Villa

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomsten er der en kraftig røgudvikling, vi for at vide at der formentlig befinder sig en person i bygningen. Der indsættes 1 RD-hold for eftersøgning af denne. Som bliver fundet lige inden for hoveddøren. Personen hjulpet ud og sendt med ambulance.

Der indsættes yderligere 1 RD-hold på loftet for eftersøgning:

Ilden blev herefter slukket med 3 C-rør.

Tanksprøjte, Tankvogn(Sæby)

Ambulance

9

19-05-2009

Brandmelder

Fejl alarm

 

10

20-05-2009

Bygningsbrand Villa

Billeder fra 112-nord.dk

I forbindelse med husbrand i Sæby. Blev vi tilkaldt for assistance. Indsat et røgdykkerhold fra Østervrå til eftersøgning og slukning af ilden. Ilden slukket med 2 HT-rør og 2 C-rør inden vi overlod efterslukningen til Sæby

Tanksprøjte, Tankvogn(Sæby)

11

23-06-2009

Bygningsbrand Udhus

Ved ankomst viste det sig at der var tale om brand i fyrrum, stald og lade bygget sammen med beboelse.

1 hold indsat for standsning af udbredelse mod beboelse. 2. hold (HSE'en) indsat med kamera samme sted. 3. og 4. hold indsat fra ende af stald og lade mod arnested. Brandudbredelsen hurtigt stoppet. Hvorefter den stod på efterslukning.

HSE - A-sprøjte - Tankvogn(Hjørring)

12

25-06-2009

Bilbrand

Ved ankomsten er politiet på stedet, en Iveco ladbil er overtændt. Der er formodning om den har været brugt i forbindelse med et rambuktyveri i Østervrå.

Ilden blev slukket med to HT-rør

Kort tid efter finder politiet endnu en bil der er ild i. Vi kører herefter ud og slukker denne. Tankvogn bliver tilkaldt som vandforsyning

 

13

25-06-2009

Forurening

Da de to bilbrande var slukket, var det blevet tid til at se på skaderne efter rambuktyveriet. Der var sprunget en hydraulikslange på den benyttede Gummiged. Der var derfor en del olie på vejen. Ustrøet i alt 9 sække kattegrus.

Tankvogn blev sendt til st. Sæby for at hente yderligere sække opsamlingsmiddel.

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

14

26-07-2009

Markbrand

Ved ankomsten har der været ild i en halmpresser. Halmen skovlet ud af denne, og presseren blev herefter efterslukket

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

15

30-07-2009

Bygningsbrand Udhus

Ved ankomsten er udhuset overtændt. Huset er for nogle år siden blevet brugt af et nedbrydningsfirma, derfor var der en del forskellige ting i huset som ikke stod til at redde. Ilden blev slukket med 3 C-rør og til sidst blev der lagt skum ud over.

 

16

31-07-2009

Efterslukning

Efterslukning efter brand nr. 15

 

17

07-08-2009

Landbrugsredskab

Ved ankomsten er der ild i mejetærsker.

Ilden slukket med et HT-rør samt 1 C-rør. Større skade på motorrum.

 

18

07-08-2009

Landbrugsredskab

Ved ankomsten er der lidt ild i halmpresser. Halmen fjernet fra denne. Herefter blev presser, samt halmen efterslukket med 1 HT-rør.

 

19

11-08-2009

Gårdbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst var tre længer overtændt. Indsat et røgdykkerhold for at redde nogle høns ud. I den ene hal var der et større lager af maling, dette blev ved Sæbys ankomst båret ud . To længer totalt udbrændt en længe meget skadet.

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

20

19-08-2009

Ild i Etageejendom

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomsten står der røg ud fra kælderrum. Der indsættes et røgdykkerhold med HT-rør. De finder frem til et vaskemaskine der er ild i. Ilden slukket og overtryksventilator sat op for udluftning.

 

21

24-08-2009

Landbrugsredskab

Ved ankomsten er der ild i en mejetærsker. Ilden slukket med 2 HT-rør. Stor skade på mejetærsker.

A-sprøjte - Tankvogn - HSE(Hjørring)

22

07-09-2009

Bygningsbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomsten er der røgudvikling fra køkken. Indsat et HT-rør der fandt frem til en emhætte der var kortsluttet. Emhætten demonteret. Ilden i bagvæg slukket.

Indsat overtryksventilator for udluftning af bygning. Samt indsat Termisk kamera for kontrol af loft.

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

23

08-09-2009

Ass. Sindal

Billeder fra Sindalbrand

Ifb. med brand i bageri blev vi kaldt til assistance med tankvogn som vandforsyning.

A-sprøjte - Tankvogn - Tender (Sindal)

A-sprøjte - Tankvogn - Stigevogn (Hjørring)

A-sprøjte - Lifttankvogn(Hirtshals)

Slukningstog fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland

24

11-09-2009

Landbrugsredskab

Billeder fra 112-nord.dk

Branden var i Sæbys område

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk