2008

2008

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

03-01-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

2

10-01-2008

Bygningsbrand, villa

Mindre røglugt i hus - Ingen ild

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

3

19-01-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

4

06-02-2008

Ass. Dronninglund

Fejludkald

 

5

17-02-2008

Gårdbrand

Annuleret inden ankomst

 

6

27-02-2008

Bilbrand

Ilden slukket af ejer inden ankomst

 

7

19-03-2008

Bilbrand

Ilden slukket med 2 HT-rør

 

8

21-03-2008

Fejludkald

Fejludkald

 

9

28-03-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

10

14-04-2008

Bygningsbrand

Ved ankomsten er bygningen overtændt. Indsat to C-rør til udvendig slukning. Da branden er under kontrol overtager Hjørring efterslukningen

A-sprøjte - HSE - 2 Tankvogne(Hjørring)

11

15-04-2008

Bygningsbrand

Efterslukning efter udkald nr. 14

 

12

18-04-2008

Skorstensbrand

Ingen ild

 

13

19-04-2008

Bygningsbrand

Ved ankomsten ses en mindre røgudvikling fra vindue på første sal. Huset er ubeboet. Der bliver indsat 1 røgdykkerhold med HT-rør for eftersøgning og slukning af ilden. Herefter kontrol med termisk kamera for evt. brandspredning

A-sprøjte(Sæby)

14

06-06-2008

Forurening

Ved ankomsten er der meget glat i den ene halvdel af rundkørslen. Tankvogn medsendt med yderligere opsamlingsmiddel. Advarselsskilte opsat og der blev strøet kattegrus ud på det glatte område.

 

15

07-06-2008

Naturbrand, Halmstak

Ved ankomsten er der ild i en større halmstak. Ejer har tidligere på aftenen selv antændt denne. På grund af tidspunktet samt den generelle tørke bliver halmen slukket. En gummiged blev tilkaldt for at sprede stakken ud, hvorefter vi kunne efterslukke. Vi brugte omkring 75000 L. vand som blev hentet af tre tankvogne.

A-sprøjte - 2 Tankvogne(Brønderslev)

16

25-06-2008

Ass. Sæby

Ved ankomsten er der ild i en større halmstak. Sæby er i gang med at dæmpe ilden. Vi levere vand til A-sprøjten fra Sæby. Det meste af halmen for lov at brænde ud. Inden vi efterslukkede.

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

17

26-06-2008

Fejludkald

Fejludkald

 

18

05-07-2008

Containerbrand

Det var i Sæby område, men da Sæby samtidig med denne brand blev kaldt ud til en gårdbrand. Blev vi sendt til genbrugspladsen, hvor der var ild i en affaldspresser. Containeren blev trukket fra presseren. Indholdet blev tømt ud på jorden hvor vi kunne efterslukke.

 

 

19

05-07-2008

Ass. Sæby

Kort inde i indsatsen blev vores tankvogn sendt til gårdbranden i Sæby med vand, samt vores ekstra luftflasker. Der var tale om en svinestald, hvor brandfolkene fra Sæby og Frederikshavn havde fået reddet 300 grise ud af stalden. Efter et stykke tid kunne vi returnere til genbrugspladsen hvor der også var brug for en del vand.

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

A-sprøjte, 2 Tankvogne, Stigevogn, Tender(Frederikshavn)

Beredskabsstyrelsen

20

15-07-2008

Bilbrand

Ved ankomsten er campingbussen overtændt, der er en gasflaske i bagenden af bussen. Der er også ild i et skur tæt ved bussen, hvori der også er en gasflaske. Indsat 2 C-rør for køling af gasflasker. Indsat et RD-hold i til slukning af campingbussen. Bussen udbrænde, samt mindre skade på skur.

 

21

01-08-2008

Markbrand

Ved ankomsten er der ild i et læhegn. Branden er opstået i en brakpudser og har spredt sig til marken omkring. Ilden slukket med 1 HT-rør samt 2 C-rør.

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

22

02-08-2008

Bilbrand

Ved ankomsten er der ild i motorrummet af bilen. Indsat to røgdykkere med 2 HT-rør for slukning af ilden.

Herefter eftersyn med termisk kamera.

 

23

21-08-2008

Færdselsuheld

Ved ankomsten er der ankommet 1 ambulance samt paramediciner. Vi afspærrer vejen. Frederikshavn Brandvæsen ankommer og klipper taget af bilen, hvorefter patienten kan udtages på spineboard. Vi sørgede for oprydning.

A-sprøjte - Tankvogn (Frederikshavn)

2 Ambulancer - 1 paramediciner

24

01-09-2008

Bilbrand

Ved ankomsten der ild i en bil, samt bagagerummet på en bil ved siden af. Indsat to røgdykkere med HT-rør til slukning af ilden..

 

25

19-09-2008

Bygningsbrand, Udhus

Falsk Alarm

 

26

26-09-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

27

06-10-2008

Bilbrand

Ved ankomsten er bilen næsten udbrændt. Bilen holdt forladt på en rasteplads. Efterslukket med 1 HT-rør

 

 

 

 

 

 

28

15-10-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

29

18-10-2008

Ass. Sindal

Billeder fra Sindalbrand

Ved ankomsten er der ild i en større lade med halm. Sindal er indsat for at sikre at ilden ikke breder sig. Vi afløste i første omgang med 2 røgdykkerhold. Samtidig blev der fra vores A-sprøjte udlagt 1 BC angreb med 2 C-rør til dæmpning af ilden i laden.

En rendegraver blev tilkaldt for at få halmen kørt ud. Støttepunktet kom med luft og lys. Halmen blev slukket efter samtidig med at det blev kørt ud på marken.

Efter omkring 10 timer kunne vi forlade skadestedet igen. hvorefter den stod på rengøring og oppakning af køretøjer.

En enkelt tyr måtte aflives. Mens resten af dyrene slap uden skader. Hallen nedbrændte.

A-sprøjte - Tankvogn - Tender (Sindal)

Tankvogn - Lysgiraf - Luftkompressor(BRC Aalborg.)

30

07-11-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

31

14-11-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

32

15-11-2008

Gårdbrand

Lade med halm overtændt ved ankomst. Der indsættes 2 røgdykkerhold i stald med grise for sikring af denne. Der opstilles to røgventilatorer til udluftning af svinestald.

Herefter foretages en kontrolleret nedbrænding af halmladen.

Svinestalden blev sikret, men to grise måtte aflives.

Klokken 10:30 søndag, var vi færdige til at forlade stationen.

A-sprøjte - Tankvogn(Sæby)

Tankvogn(Frederikshavn)

33

16-11-2008

Affaldsdynge

Indsatsleder var blevet kontaktet angående gener fra et bål i en større affaldsdynge. Vi blev tilkaldt for at slukke dette.

Ilden slukket med 2 C-rør

 

34

17-11-2008

Bilbrand

Slukket med 2 HT-rør

 

35

07-12-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

36

21-12-2008

Skorstensbrand

Fejet og renset

 

Copyright © Ostervraabrand.dk