2010

2010

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

06-02-2010

Forurening, Gylle

Billeder fra 112-nord.dk

Grundet den store mængde sne, var gylletanken blevet overfyldt - landmand pumpede selv gyllen væk

Tanksprøjte(Sæby)

2

24-02-2010

Redning, Mast

Melding lød på at en person var trådt i gennem tag og nu sad fast. Ved ankomsten havde naboer fået patienten ned.

Vi ydede førstehjælp til patienten indtil Ambulancen ankom.

Ambulance - Paramediciner

3

26-02-2010

Redning, Sammenstyrtning

Et tag var faldet ned over en kostald.

5 dyr var indespærret. Der blev lavet plads langs med ydermuren, så de 5 køer kunne trækkes denne vej ud.

Redningsvogn - Tankvogn(Hjørring)

4

15-03-2010

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

5

21-03-2010

Skorstensbrand

Fejludkald

 

6

25-03-2010

Brand, Skib ved kaj

Fejludkald

 

7

28-03-2010

Bilbrand

Ild i bil, slukket med 1 HT-rør

 

8

30-03-2010

Bygningsbrand Industri

Ild i tagkonstruktion på industribygning, Østervrå først på stedet og indsatte et røgdykkerhold med et HT rør. Sindal indsatte ved deres ankomst et hold på modsatte side, da stigen ankom pakkede vi sammen og kørte hjem.

A-sprøjte - Tankvogn (Sindal),

Stigevogn (Frederikshavn), Ambulance

9

07-04-2010

Forurening, Gylle

Meldingen lød på gylleforurening. Ved ankomsten var kommunens miljøafdeling allerede på stedet. Ingen indsats fra vores side.

 

10

30-04-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

11

01-05-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

12

01-05-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

13

08-05-2010

Skorstensbrand

Ilden dæmpet med pulver slukket - fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

14

10-06-2010

Bilbrand

Slukket før ankomst

Tanksprøjte(Sæby)

15

21-06-2010

Bygningsbrand, Carport

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomsten er carporten overtændt. Ilden har spredt sig overetagen på hus samt naboens garage. Ilden blev slukket med 3 C-rør og 2 HT-rør.

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

16

11-07-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

17

22-07-2010

Forurening

Ved ankomst er der løbet ca. 50 liter biodiesel ud. Udslippet er stoppet. Vi samler det op vi kan og spreder opsamlingsmiddel på området.

 

18

22-07-2010

Forurening

Efter aftale kører vi ud og fjerne opsamlingsmidlet fra tidligere på dagen. Vi spreder et nyt lag ud til at suge de sidste rester op.

 

19

02-09-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

20

08-09-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

21

18-09-2010

Ild i vindmølle

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomsten var der ild i toppen af en vindmølle på 40 meter. Vejen afspærret på begge sider af møllen . Herefter kunne vi ikke gøre så meget andet end at vente på ilden gik ud. Vi slukkede gløderne der faldt på jorden med et håndsprøjtebatteri.

Tanksprøjte - Tankvogn(Sæby)

Stigevogn(Frederikshavn)

22

23-09-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

23

03-10-2010

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

24

08-10-2010

Skorstensbrand

Fejet og renset

Stigevogn(Frederikshavn)

25

03-11-2010

Gårdbrand

Ved ankomsten er 2 længer overtændt, ilden stoppet ved 3. længe. Herefter blev det hele slukket ned.

Tanksprøjte - Kabinetankvogn(Sæby) Tankvogn(Frederikshavn )

26

04-11-2010

Gårdbrand

Assistance til Sæby, ilden standset i værksted/lade inden den fik fat i et større halmoplag. Da der var kontrol over branden retunerede vi.

Tanksprøjte - Kabinetankvogn(Sæby) Tankvogn(Frederikshavn )

27

08-11-2010

Skorstensbrand

Ilden gået ud ved ankomst

 

28

01-12-2010

Bygningsbrand Industri

Ved ankomsten bliver vi modtaget af ejeren, som fortæller at der er ild i en bil i værkstedet, samt en skærebrænder der ligger under bilen. Indsat et røgdykkerhold med HT, samt en BC udlægning med 1 C-rør

Kabinetankvogn(Sæby)

29

06-12-2010

Brandmelder

Ingen brand

 

30

12-12-2010

Bygningsbrand Industri

Ved ankomsten har der været ild i en container i bygningen, ilden er slukket. Vi efterslukker med et HT-rør og efterfølgende bliver bygningen overtryksventileret.

Kabinetankvogn(Sæby)

31

16-12-2010

Færdselsuheld

Billeder fra 112-nord.dk

En person i køretøjet, men ikke fastklemt, hjulpet ambulancepersonalet med at få 2 personer lagt på spineboard. Efterfølgende blev vejbanen rengjort og åbnet for trafik igen.

Redningsvogn, Stigevogn(Frederikshavn)

3 Ambulancer

32

26-12-2010

Færdselsuheld

Billeder fra 112-nord.dk

En minibus var kørt i grøften. Ingen fastklemte. 4 personer sendt med ambulance.

Redningsvogn, Tankvogn(Frederikshavn)

4 Ambulancer

Copyright © Ostervraabrand.dk