2011

2011

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

13-01-2011

Færdselsuheld

En bil var kørt galt. Tililende havde hjulpet føreren ud.

Redningsvogn(Hjørring) - Ambulance

2

22-01-2011

Gårdbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er der ild i fyrrum, samt i halmlager oven over fyret. Indsat 2 røgdykkerhold med HT-rør til slukning af ilden. Halmen på loftet blev efterfølgende skovlet ud og efterslukket.

Kabinetankvogn(Sæby)

3

06-02-2011

Skorstensbrand

Skorstensbrand, ved ankomst brænder skorstenen hele vejen op, det var ikke muligt at slukke med pulver, selvom der blev forsøgt flere gange, skorstenen fejet fra stigebilen

Stigevogn(Hjørring)

4

11-03-2011

Brandmelder

Ingen brand

 

5

18-04-2011

Færdselsuheld

Billeder fra 112-nord.dk

En bil var kørt ind i nogle træer i vejsiden. Politiet havde fået manden ud af bilen, da der var ved at gå ild i denne. Ydet førstehjælp til manden indtil ambulancen ankom.

Ambulance

6

31-05-2011

Bygningsbrand Garage

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er der røgudvikling fra garage. Der er ild i en bil i garagen. Trykflasker reddet ud og kølet, ilden i bilen slukket og garagen kontrolleret.

Kabinetankvogn(Sæby)

7

03-06-2011

Færdselsuheld

Billeder fra 112-nord.dk

To biler var kørt frontalt sammen, en person fastklemt i begge biler. Ydet førstehjælp til de tilskadekomne indtil ambulancerne nåede frem. Frigøring i samarbejde med Frederikshavn Brandvæsen. Herefter oprydning på skadestedet.

Redningsvogn,A-sprøjte, Tankvogn (Frederikshavn)

2 Ambulancer - Paramediciner - Lægehelikopter(annulleret)

8

05-06-2011

Gårdbrand

Fejludkald

 

9

12-06-2011

Bygningsbrand Garage

Ved ankomst er der sort røgudvikling fra garage. Indsat et røgdykkerhold som fandt frem til en kompressor der brændte. Denne blev fjernet fra garagen og ilden slukket.

Kabinetankvogn(Sæby)

10

17-06-2011

Færdselsuheld

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst ligger bilen på siden ude på en mark. Den har været trillet rundt flere gange. Ydet førstehjælp til person i bilen. Frigjort i samarbejde med Frederikshavn Brandvæsen.

Tankvogn, Redningsvogn(Frederikshavn),

2 Ambulancer, Paramediciner

11

20-06-2011

Gårdbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er stuehuset overtændt. Indsat røgdykkerhold for at stoppe brandudviklingen til laden. Herefter udvendig slukning ved hjælp af 4 C-rør og stigevogn.

Kabinetankvogn, Tanksprøjte(Sæby)

Stigevogn(Frederikshavn)

Ambulance

12

20-06-2011

Bilbrand

Ilden slukket med 1 HT-rør

 

13

21-06-2011

Efterslukning

Efterslukning efter brand nr 11

 

14

04-07-2011

Brandmelder

Ingen brand

A-sprøjte - 2 Tankvogne - HSE(Hjørring)

15

11-07-2011

Gårdbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ild i staklade. Indsat 2 røgdykkerhold for at sikre omkring liggende bygninger. Dette lykkededes halmen fik lov at brænde ud.

 

16

26-07-2011

Bygningsbrand Udhus

Ild i papir i fyrrum. Tæt på at få fat i loftet. Indsat et røgdykkerhold med et HT-rør for slukning af ilden. Fyrrummet overtryksventileret.

Kabinetankvogn(Sæby)

17

26-08-2011

Brandmelder

Ingen brand

 

18

27-08-2011

Brandmelder

Ingen brand

 

19

18-09-2011

Gårdbrand

Billeder fra 112-nord.dk

Ild i ubeboet stuehus

Kabinetankvogn, Tanksprøjte(Sæby)

Stigevogn(Frederikshavn)

20

18-10-2011

Bygningsbrand Garage

Ild i loft i værksted. Slukket inden ankomst. Fjernet tagplader for kontrol.

Kabinetankvogn (Sæby)

21

29-10-2011

Skorstensbrand

Ilden slukket og fyret tømt for brænde

Stigevogn(Frederikshavn)

22

27-11-2011

Brand Elledninger

En lysmast var væltet og hang kun i elledningerne. ENV tilkaldt for at montere masten igen.

 

23

27-11-2011

Stormskader

Rydning af vej for en del væltede træer

 

24

12-12-2011

Bygningsbrand Villa

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er huset røgfyldt. indsat et røgdykkerhold som slukker ilden i sofa.

Kabinetankvogn (Sæby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk