2015

Udrykninger 2015

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

02-01-2015

Gårdbrand

Et røgdykkerhold bliver sat igang med at slukke med en HT'er oppe i bjerget af kornafrens.

Indsatsleder rekvirerer en gummiged til udkørsel af materialet på marken for efterslukning.

Indsatsleder (Brønderslev) , 2 Tankvogne, Stigebil(Brønderslev)

 

2

 

08-01-2015

 

Brand-Fritliggende

carport

 

Melding lyder på skorstensbrand med udbredelse til loft. Ved ankomst er der en lille brand omkring skorsten. Der har ikke været brand i skorsten men i nogle elkabler som var årsag til branden.

 

Indsatsleder (Frederikshavn).

 

3

 

13-01-2015

 

FUH-Fastklemte

Billeder fra 112-nord.dk

 

Frigørelse bestilt af 1. ambulance. Yder førstehjælp til fører af varebil og assisterer ambulance. Hjælper med frigørelse ved redningsvogns ankomst. Rydder op og afventer at bilerne bliver afhentet.

 

Indsatsleder (Frederikshavn), redningsvogn, ambulance, lægebil, politi.

 

4

 

05-02-2015

 

FUH- Fastklemte

Billeder fra 112-nord.dk

 

Personbil kørt frontalt ind i lastbil. Ved ankomst er fører af personbil kommet ud. Vi yder førstehjælp og hjælper med at få personen flyttet ind i ambulance.

 

Indsatsleder (Frederikshavn), lægebil, ambulance, politi.

 

5

 

11-02-2015

 

Ass. Sindal Brandvæsen

 

Ild i landejendom. Vi får til opgave at fjerne tagbelægning på den ene side af stuehus for at standse ilden. Derefter efterslukning .

 

Indsatsleder (Hjørring), A-sprøjte, tankbil og tender (Sindal), tankbil (Hjørring), ambulance, lægebil og politi.

 

6

 

05-03-2015

 

Brand-Bil i det fri

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ild i motorrum slukket med HT. Kloak afdækket og oliespild opsamlet.

 

 

Indsatsleder (Frederikshavn)

7

09-03-2015

ABA

ABA udløst af bagning. Ingen indsats.

 

 

8

 

20-03-2015

 

Mindre forurening FUH.

 

2 biler påkørt 3 køer. Vi spuler vejen med 2 HT og assisterer ambulance med en tilskadekommen.

 

Politi, ambulancer.

 

9

 

25-03-2015

 

Bygn. brand - Gård/fare for dyr.

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ved ankomst er maskinhal røgfyldt og røgen er begyndt at trænge ind til grisene. Vi sætter overtryk på stalden og 1. hold røgdykker ind i maskinhal. Åbner porte og finder en brændende traktor.

Da Sæby ankommer indsættes 2. røgdykkerhold til afløsning og endelig slukning.

 

Indsatsleder (Frederikshavn), tankbil (Sæby) og politi.

 

10

 

04-04-2015

 

Brand-Bil i det fri.

 

Ved ankomst er bilen overtændt og brænder i kabinen. Slukket med et HT rør.

 

Indsatsleder (Frederikshavn), Politi.

11

04-04-2015

Brand-Skorsten hårdt tag.

 

Skorstenbrand slukket med pulver og fejet.

Indsatsleder (Frederikshavn).

12

13-04-2015

ABA.

 

Under den månedlige brandøvelse bliver vi kaldt til ABA anlæg. 4 raske gutter påtager sig opgaven medens vi andre fortsætter brandøvelsen. Årsagen til at alarmen blev udløst var en overophedet elradiator i kontrolrum.

Indsatsleder (Frederikshavn).

13

27-04-2015

ABA.

 

ABA udløst af damp fra ovn. Anlæg nulstillet efter udluftning.

 

14

27-05-2015

Bygn. brand-Gård

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ild i oplag af flis og raps affald. Brandudbredelse stoppet. Brand i flis dæmpet med vand iblandet skum. Materialet kørt ud på mark.

Indsatsleder (Brønderslev), 1. og 2. slukningstog, (Brønderlsev), tankbil (Hjørring), kranbil (Beredskab frivillig).

15

15-06-2015

Bygn. brand-Institution

Billeder fra 112-nord.dk

 

Røgudvikling efter brug af gasbrænder mod ukrudt. En træklods under element som brændte fjernes og der skylles.

Indsatsleder (Frederikshavn), kabinetankbil (Sæby), stigevogn (Frederikshavn).

 

16

 

23-06-2015

 

ABA

Billeder fra 112-nord.dk

 

Anlæg aktiveret ved rygning

Indsatsleder (Frederikshavn).

 

17

 

03-07-2015

 

ABA

 

ABA udløst.

Indsatsleder (Frederikshavn).

 

18

 

27-07-2015

 

Bygn. brand villa/rækkehus

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ved ankomst er Hjørring mødt. Vi indsætter røgdykkerhold til slukning af skur. Kollegaer fra Hjørring slukker indvendig i rækkehus.

Indsatsleder (Hjørring), HSE, A-sprøjte og tankbil (Hjørring), Politi.

 

19

 

14-08-2015

 

ABA

 

ABA detektor udløst. Rum kontrolleret for røg. Intet at bemærke.

Indsatsleder (Frederikshavn).

 

20

 

05-09-2015

 

Bygn. brand villa/rækkehus.

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ved ankomst er der kraftig røgudvikling fra taget. Vi har fokus på sporbevaring, men pga. brandens omfang blev det besværliggjort. Ved indsatsleders ankomst går branden igennem taget og røgdykkerne bliver kaldt ud. Herefter slukning fra stigekurv og røgdykkere på jorden.

Indsatsleder (Hjørring), tender og tankbil (Sindal), tankbil og stigevogn (Frederikshavn), HSE (Hjørring), Beredskabsstyrelsen (Hjørring) Politi.

 

21

 

09-09.2015

 

Naturbrand mark, høstet

Billeder fra 112-nord.dk

 

2000 kvm stubmark slukket med 2 stk. HT.

Indsatsleder (Frederikshavn) A-sprøjte og kabinetankbil (Sæby).

 

22

 

14-11-2015

 

Ass., ISL-eftersyn

 

Kaldt til ass. af indsatsleder til efterslukning, 2x3 m underbeklædning demonteret, for efterslukning.

Indsataleder (Frederikshavn).

 

23

 

01-12.2015

 

 

Brand skorsten, hårdt tag.

Billeder fra 112-nord.dk

 

Ved ankomst står der gnister op af skorsten. Vi sikre at det ikke antænder nabo garage.

Indsatsleder (Frederikshavn.).

24

02-12-2015

ABA

Aflyst af vagten inden afgang.

 

25

17-12-2015

FUH-Fastklemte

Ved ankomst er person kommet ud af køretøj. Efter lidt oprydning vender vi tilbage til stationen.

Indsatsleder (Hjørring), redningsvogn (Hjørring), Ambulance og politi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk