2016

Udrykninger 2016

 

Dato

Melding

Beskrivelse

Andre Køretøjer

1

30-01-2016

Skorst.brand-Hårdt tag.

Ved ankomst kommer der lidt gløder ud af skorsten. Vi afventer at skorstensfejer ankommer. Kontrollerer for røg og ild i andre rum.

Indsatsleder (Frederikshavn).

2

 

02-02-2016

Bygn.brand-Villa/rækkehus.

Billeder fra 112-nord.dk

Ild i fyrrum som er bygget sammen med villa med stråtag. Ejer i gang med slukning af udhæng. Vi slukker med HT., hvorefter vi nedtager beklædning for kontrol af brandspredning.

Indsatsleder (Brønderslev), tankvogn og stigevogn (Brønderslev), Politi.

3

19-02-2016

Skorst.brand-Stråtag

Billeder fra 112-nord.dk

Bliver mødt af indsatsleder. Der er gløder tilbage i skorstenen som bliver fejet efter stigevognen ankommer. Skorstensfejer tilkaldt.

Indsatsleder (Brønderslev), tankbil og

stigevogn (Brønderslev).

4

21-02-2016

FUH-Fastklemte

Billeder fra 112-nord.dk

Personbil skred i grøften p.g.a. glat vejbane. Vi hjælper en person ud.

Indsatleder (Brønderslev), a-sprøjte (Brønderslev), Ambulance og Politi.

5

05-03-2016

Mindre forurening - spild.

En strækning på ca. 1 km. i Thorshøj by har været udsat for oliespild. Kommunens sandspreder rekvireret. Vi strør lidt kattegrus i en indkørsel.

Indsatleder (Frederikshavn), traktor med sandspreder fra kommunen.

6

10-03-2016

Skorst.brand-Hårdt tag.

Melding på skorstensbrand viste sig at være afgang fra fyr som var tilstoppet. Vi tømmer fyr og ventilerer fyrrummet. 2 personer sendt med ambulance til sygehus pga. mistanke om røgforgiftning. Skorstenfejer overtager.

Indsatleder (Frederikshavn), 2 ambulacner og paramediciner.

7

10-04-2016

ABA

Billeder fra 112-nord.dk

Vi er samlet en del brandmænd til erhvervsmesse i Østervrå Hallen. Vi har medtaget brandbilen som blikfang.

Så da alarmen lyder er vi hurtige klar til at klare opgaven.

En beboer har fået ild i skraldespand. Har selv slukket den men der er en del røg. Vi udlufter og sætter ABA anlæget i drift.

Indsatsleder (Frederikshavn)

8

23-04-2016

FUH-Fastklemte

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er 2 ambulancer ankommet. Den ene person er kommet ud, men den anden person måtte klippes fri. Blev kørt til Ålborg sygehus.

Indsatsleder (Frederikshavn), Redningsvogn, 2 ambulancer, lægebil, politi.

9

09-05-2016

ABA

ABA udløst p.g.a. støv fra håndværker.

Indsatleder (Frederikshavn).

10

07-07-2016

Ass. Sindal

Turen aflyst inden ankomst.

 

11

14-07-2016

Bygn. brand-Gård

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst er flammer brændt igenne taget på en træbygning som anvendes til garage - værksted. Får branden begrænset til den ene ende med HT og en BC udlægning. Resten af bygningen beskadiget af varme.

Indsatsleder (Brønderslev), A-sprøjte, tankbil og stigevogn (Brønderslev), Politi.

12

20-07-2016

Brand landbrugsredskab

Ved ankomst har landmand næsten slukket efter brug af pulverslukkere. Stadig nogen røgudvikling. Efterslukket med HT.

Indsatsleder (Frederikshavn), kabinetankbil (Sæby).

13

03-08-2016

Brand mark. Høstet

Brand i halmpresser. Lidt markbrand. Formodet gnist fra sten i snitter.

Indsatsleder (Frederikshavn), kabinetankbil (Sæby).

14

19-08-2016

Brand-Bil i det fri.

Brand i og under bil på kornmark. Formodet opstået i halm under bilen. Var slukket inden ankomst. Kun efterslukning.

Indsatsleder (Frederikshavn)

15

03-09-2016

Brand-Bil i det fri.

Bilbrand slukket med HT.

Indsatsleder (Hjørring)

16

23-09-2016

ABA.

Damp fra opvasker.

Indsatsleder (Frederikshavn).

17

28-09-2016

ABA

Aktiveret af damp fra opvaskemaskine.

Indsatsleder (Frederikshavn).

18

28-09-2016

FUH-Fastklemte

Billeder fra 112-nord.dk

Ved ankomst bliver vi mødt af ambulanceredder med besked om at fører af personbilen er død. Opgaven bliver afspærring og ass. til redder.

Indsatsleder (Hjørring), Ambulance, Lægebil, Redningsvogn (Hjørring) og politi.

19

07-11-2016

Brand-Villa/rækkehus

Ved ankomst var brændeskuret overtændt som lå tæt på beboelse. Der blev indsat 2 røgdykkerhold med HT. Det ene hold skulle begrænse brand udbredelse til beboelse. Det andet hold slukker brændeskur.

Indsatsleder (Hjørring), HSE, Tankbil (Hjørring), politi.

20

09-11-2016

FUH-Fastklemte.

Billeder fra 112-nord.dk

Personbil trillet rundt. Person teknisk fastklemt. Ved ankomst er der hjælp til skadelidte. Vi hjælper med at tage den tilskadekomne ud og spine.

Indsatsleder (Frederikshavn), ambulace, Lægebil, Paramediciner, redningsvogn (Frederikshavn), politi.

 

 

 

 

 

21

19-11-2016

Container Brand i fri.

Ved ankost viste det sig at være brand i en lukket container,som blev brugt til værksted.Der blev indsat 2 røgdykker hold,slukket med 2 HT slanger efterfuldt blev der lagt skum ud over det hele

Inddsatsleder(brønderslev),politi.

 

 

 

 

 

22

13-12-2016

Skortensbrand i hårdt tag.

En forbipasserende meldte branden,men ved ankomst var der ingen ild at se,så der for blev skortensfejer blev rekvireret til rensning.

 

 

 

 

 

 

23

31-12-2016

Brand i aviscontainer.

Ved ankomst var der ild i aviscontaineren ved Meny´s p-plads,så der blev indsat et røgdykker hold, som slukker ilden med en HT slange,hvortil at containeren blev fyldt med vand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ostervraabrand.dk